Innovate to create Erasmus+projekt 2015-2017

Partneriskolák:

Regent High School, London, Egyesült Királyság
IES MOSSÈN ALCOVER, Manacor, Spanyolország
IGS Bertha-von-Suttner KL, Kaiserslautern, Németország
Kodolányi János középiskola és Kollégium, Székesfehérvár, Magyarország

A projekt leírása

Az Innovate to Create (ITC)/Újíts, hogy alkoss című projekt négy európai iskolában teszi lehetővé, hogy a résztvevők új ötleteket dolgozzanak ki , valamint hogy az iskolákban, a helyi közösségekben és a régióban  kitágítsák a kreatív és kulturális oktatás határait.

Öt fő célt fogalmaz meg:

1) Új, kreatív tanulási módszerek kidolgozása, amelyek fejlesztik a tanulók és tanárok digitális technológiához kapcsolódó tudását és készségeit, és azok kreatív folyamatban való alkalmazását.

2) A tanulók helyi kulturális örökségre és helyi közösségre irányuló értékítéletének javítása, egy szélesebb, európai örökség és közösség kontextusban

3)Új ötletek kipróbálása az egymástól tanulás módszerével (helyi és nemzetközi szinten), a diákok és tanárok számára ismeretek és készségek fejlesztése céljából.

4)Kreatív és kulturális szakemberek, diákok és tanárok interakciójában rejlő együttműködés felfedezése abból a célból, hogy új elképzeléseket alakítsanak ki a színház, a zene és a képzőművészet területén.

5) A digitális technológiák páneurópai kommunikációban, integrációban és kísérletezésben betöltött szerepének vizsgálata

A diákok három témában dolgoznak tanórai és tanórán kívüli keretek között:

Demokrácia
Radikális színház
Digitális technológiák művészetben való alkalmazása

A munkánk eddigi eredményei megtekinthetők a következő weboldalon:
https://twinspace.etwinning.net/14159/home

A projekttevékenységek résztvevői nagyrészt a 10.b osztályos 2. csoport tanulói voltak. Hozzájuk csatlakozott még  a 10.b osztály másik csoportjából két tanuló, valamint a 10.c osztályból két tanuló.

A szervezőmunkát Bobory-Michna Boglárka, Balogh Krisztina, Mits-Kovács Eszter valamint Szöllősi Dániel kollégáimmal szeptemberben kezdtük meg.

Bobory-Michna Boglárka és Szöllősi Dániel a dráma témaköréhez kapcsolódó feladatokban, Mits Kovács Eszter az iskolát bemutató videó elkészítésében, Balogh Krisztina a projekt logó elkészítésében és a kaiserslauterni diáktalálkozó lebonyolításában segített.

Iskolánkból Budai Marianna, Balogh Krisztina, Bobory-Michna Boglárka, Mits-Kovács Eszter valamint Szöllősi Dániel vesznek részt leginkább a projekt eseményeinek irányításában, de a tanári kar más tagjai, a vezetőség, a titkárság, a gazdasági iroda, a könyvtár valamint az üzemeltetés munkája is elengedhetetlen a sikeres megvalósításhoz.

A projekt megvalósítását kezdeti szakaszban órarendi kereteken belül oldotta meg az iskola, mivel a demokrácia, a radikális színház és a digitális technológiák művészetekben való alkalmazása témaköröket angol nyelvű anyagokból, angol nyelven dolgozták fel a résztvevők, valamint a témakörök áttételesen kapcsolhatók az érettségi témakörökhöz is. A tanulók anyagot gyűjtöttek a témákról, majd angol nyelvű videókat készítettek a témákhoz kapcsolódóan, valamint iskolájukról.

A projekt következő szakasza a Spanyolországban megrendezett tanári találkozó volt, ahol Csöngei Gabriella Intézményvezető helyettes asszony képviselte iskolánk vezetőségét, Budai Marianna tanárnő pedig a projekt iskolai koordinátoraként vett részt.

A résztvevők meghatározták a találkozón a kétéves projekt fő eseményeinek pontos dátumait, megfogalmazták a gyerekek számára kiadott feladatkiírást, meghatározták a projekt értékelésének és disszeminációjának kereteit. Megfogalmazták a projekt kezdeti állapotát rögzítő kérdőíveit a projektben résztvevő diákok és tanárok részére. Létre hoztak a projekt számára egy eTwinning weboldalt, lehetőséget adva ezzel a projekthez szükséges dokumentumok tárolásához, a gyerekek biztonságos belső kommunikációjához és a feladatok meghatározásához valamint nyomon követéséhez.

Kaiserslauterni diáktalálkozó

2016. április 10-16 között került megrendezésre a kaiserslauterni diáktalálkozó Németországban, ahol iskolánkat a következő tanulók képviselték:

1.             Bazsó Enikő 10.b

2.             Demeter Karola 10.b

3.             Élő Fanni 10.c

4.             Farkas Kitti 10.b

5.             Horváth Anna 10.c

6.             Koloh János 10.b

7.             Kondor Raul 10.b

8.             Major Alexandra 10.b

9.             Poczik Levente 10.b

10.           Radics Vanessza 10.b

11.           Schlemmer Réka 10.b

12.           Szabó Eszter 10.b

13.          Takács Martina 10.b

14.          Tordai Dóra 10.b

15.          Varga Ádám 10.b

 

Balogh Krisztina és Budai Marianna tanárnők kísérték a tanulókat.

Utazásuk előtt nyilvános előadást tartottak a Szabadművelődés Házában, ezzel is segítettek abban, hogy a diákok demokráciáról megfogalmazott üzene valamint az Erasmus+ projekt szélesebb körben is ismertté váljanak.

A Németországban töltött hét folyamán a tanulók bemutatták azt a darabot, amivel iskolájukban az év folyamán felkészültek, műhelymunkákon vettek részt, amelyekben készségeiket fejlesztették, majd vegyes csoportokba kerülve a demokrácia témakörében megadott szempontok közül választva kellett a többi iskola diákjaival közösen létrehozni csoportonként egy-egy előadást angol nyelven.

Digitális, szociális és nyelvi készségeik fejlődtek, miközben saját és a partnerországok kultúrájába is mélyebb bepillantást nyerhettek. Történelmi ismereteik a demokráciáról, súlyozottan a német demokrácia kialakulásáról gazdagodtak a Hambach várba és az ott található múzeumba tett látogatásuk során. Művészetek területén a digitális technológiák modern művészetekben való alkalmazása valamint a képzőművészet és a demokrácia összefüggései tárgykörben szerzett ismereteik bővültek, amikor a ZKM Modern Művészeti Múzeumban tárlatvezetésen és múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt diákjaink. Minden tevékenység a projekt munkanyelvén, azaz angolul zajlott. Ezáltal a projekt interdiszciplináris céljai is teljesültek.

A projekt értékelése is folyamatosan zajlott a feladatok megvalósításával párhuzamosan. A SurveyMonkey oldalon a diákok alapadatai kerültek összegyűjtésre valamint kezdeti attitűdjük került mérésre. Továbbá egy másik kérdőívet kellett a projektben résztvevő tanároknak kitölteni. Ez alapján lehet összehasonlítani a projektben résztvevők kezdeti jellemzőit a tanév végi releváns jellemzőkkel. Emellett született szöveges értékelés a tanár- és diáktalálkozóról is. A kaiserslauterni diáktalálkozót is értékeléssel kezdtük és zártuk diák- és tanárszinten egyaránt. Ennek elemzése még folyamatban van. Június végéig a Tempus Közalapítvány felé időközi beszámolót is el kell juttatnunk.

Disszemináció tekintetében a következő tevékenységeket végezte el a projektvezetést végző tanári csoport. A projektben résztvevő diákok faliújságot készítettek, amelyen alapvető információkat lehet olvasni a  projektről. Iskolaújságunk őszi számában bemutatásra került a projekt. A Szabadművelődés házában, nyilvános előadás keretében volt látható az a 20 perces, angol nyelvű színdarab, amivel a diákok a tanév folyamán készültek a kaiserslauterni bemutatóra. Iskolaújságunkban a diákok beszámoltak a kaiserslauterni diáktalálkozóról. Valamint projektünk bekerült az iskola évkönyvébe is.

 

Nemzetközi Tanártalálkozó a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnáziumban

2016. október 5-8 között Nemzetközi tanártalálkozót szervezett iskolánk az „Innovate to Create”/Újítva alkoss/ című Erasmus+ pályázat megvalósításának következő szakaszaként.

Vendégeink a londoni Regent High School, a kaisreslauterni IGS Bertha von Suttner valamint a spanyolországi Mallorcán található, manacori IES Mossen Alcover iskolákból érkeztek azzal a céllal, hogy a projektben eddig elért eredményeket értékeljék, valamint a soron következő manacori diáktalálkozó eseményeit előkészítsék, részleteit egyeztessék.

A nemzetközi tanártalálkozó részeként iskolánk 10./a osztályos tanulói angol nyelvű idegenvezetéssel mutatták be városunk, Székesfehérvár történelmét és nevezetességeit. Mészáros Attila alpolgármester úr a város nevében is köszöntötte vendégeinket a Városháza Dísztermében.


Sajtómegjelenések:

http://www.fehervartv.hu/video/index/17917

csoportkep

workinghard
interviewdissemination inthetowncentre

 

A 2016/17-es tanév
Manacori, spanyolországi diáktalálkozó

Felkészülés a manacori, spanyolországi diáktalálkozóra

A 2016/17-es tanévben is folytatódott az „Innovate to Create”/”Újíts, hogy alkoss” Erasmus+ projekt keretein belül zajló programsorozat. 2016. őszén egy új diákcsapat alakult, hogy belevesse magát a hosszantartó, változatos munkába. Ebben a tanévben a 10.a 13 és a 10.b 2 tanulója dolgozott együtt.

A diákok projektünk három témájában végeztek kutatásokat angol nyelven. Így kerültek közelebb a demokrácia, a radikális színház és a digitális eszközök művészetben való alkalmazása tárgyköreihez.

Az év elején videofilmet készítettek egy olyan öregdiákunkról, Jancsó Gáborról, aki hivatásszerűen foglalkozik zenével, jelenleg a fiatalok körében jól ismert Blahalusiana együttes basszusgitárosa. A videofilm a következő linken érhető el:

https://youtu.be/929n4KhRiTM

A 2016/17-es tanévben a következő tanulók vettek részt a munkában Balogh Krisztina, Bobory-Michna Boglárka, Budai Marianna, Mits-Kovács Eszter és Szöllősi Dániel vezetésével:

1.      Albányai Fanni           10./A

2.      Balogh Fanni              10./A

3.      Bedő Kristóf              10./B

4.      Beréndi Máté             10./A

5.      Bódog Bálint             10./A

6.      Csereklei Petra           10./A

7.      Déri Bálint                 10./B

8.      Holczmann Dóra        10./A

9.      Hosszú Henrik           10./A

10.  Kállai Rebeka             10./A

11.  László Dalma             10./A

12.  Mészáros Lili              10./A

13.  Sárdi Rita                   10./A

14.  Szücs Edina               10./A

15.  Vadász Bence            10./A

A tanév folyamán diákjaink létrehoztak egy színdarabot is, melynek szövegkönyvét is maguk írták angolul. A sok kitartó és szerteágazó feladat elvégzésében Matuz János, a székesfehérvári Vörösmarty Színház Művészeti Intendánsa segítette a diákokat alkotásuk létrehozásában. Ezáltal biztosítani tudtuk diákjaink számára a kreatív szakemberekkel való kapcsolatfelvételt és közös munkát, hogy diákjaink rálátást nyerjenek, milyen szakmát gyakorolnak a színházban dolgozó szakemberek. Ezzel segítette iskolánk későbbi pályaválasztásukat valamint támogatta az iskolaelhagyás elleni harcot. A színházzal való együttműködés keretében iskolánkba látogatott és szakmai segítséget nyújtott Dr Matuz János Művészeti Intendáns Úr, valamint megszerveztünk egy színházlátogatást, ahol a diákok három fázisban kerültek kapcsolatba a színházi szakma képviselőivel. Első alkalommal Láposi Réka, a Vörösmarty Színház Művészeti Főtitkára tartott egy beavató foglalkozást diákjaink számára a Pukedli és Hajsza című előadáshoz. Ezután diákjaink megtekintették az említett, radikális színházi elemekre épülő színdarabot, majd a programsorozat záró fázisaként az alkotás létrehozóival, rendezőjével, rendező asszisztensével, a szereplő színészekkel és táncosokkal beszélgethettek diákjaink.

A diákok, tapasztalataikat felhasználva egy színdarabot készítettek, amit a mallorcai Manacor településen mutattak be egy nemzetközi diáktalálkozó keretében 2017. április 2-8 között.

1  2
4  6
3 5

 

7

 

Diákjaink Mallorcán, Spanyolországban

A mallorcai Manacorba utazó diákjaink egy színházi fesztivál programsorozatában mutatták be darabjukat az „Innovate to Create/Újíts, hogy alkoss” Erasmus+ projekt nemzetközi diáktalálkozó keretein belül, amelyre 2017. április 2-8 között került sor  Manacorban, Mallorca szigetén. A négy partneriskola diákjai színdarabjaikon keresztül mutatták be önazonosságukról, demokráciáról és radikális színházról alkotott véleményeiket.

Változatos műhelymunkákban való részvételük során kreatív szakemberekkel ismerkedhettek meg, megfigyelhették őket munka közben, mialatt észrevétlenül fejlődtek előadói, szociális és digitális készségeik.

A műhelymunkákon tanultakat egy végső, nemzetközi, közös alkotás létrehozása folyamán használták fel és alkalmazták a gyakorlatban is, amikor egy brechti alapokra épülő színházi előadást készítettek vegyes nemzetiségű csoportokban kreatív szakemberek vezetésével.

A programot egy kirándulás is színesítette, amely folyamán diákjaink megismerkedhettek Mallorca szigetének rejtett kincseivel. Ellátogattak a sziget északi részén található Tramuntana hegységbe valamint Valdemossába, ahol Chopin látogatásának emlékét és - a legenda szerint -  zongoráját őrzik. A Lluc kolostorba való látogatásuk során diákjaink együtt énekelték el Leonard Cohen Hallelujah című művét a Lluc kolostor nemzetközileg elismert kórusával. A kulturális programokat egy palma de mallorcai városlátogatás zárta, ahol a gótikus katedrálison kívül az Esbaluard Kortárs Képzőművészeti Múzeumot is megismerhették diákjaink.

Az egész projekten végighúzódó értékelést egy külső értékelési beszámoló zárta, amelyet egy független szakértő készített és bocsátott rendelkezésünkre, melyben különböző mérési módszerek alkalmazásával megállapította, hogy a projekt sikeresen fejlesztette a résztvevő diákok és tanárok digitális készségeit, erősítette a diákok tudatosságát saját kulturális örökségüket valamint a helyi közösségeket illetően egy szélesebb európai örökség és közösségre vonatkozóan. Továbbá, az egymástól való tanulás és a kísérleti módszerek kiterjesztették a résztvevők tudását és készségeit. A kreatív szakemberekkel való együtt- működés segített a résztvevőknek, hogy kitágítsák az előadóművészetről, a zenéről és a képzőművészetről alkotott véleményüket. A projekt segítségével a hátrányos helyzetű tanulók lemaradása észrevehetően csökkent.

 

Újíts, hogy alkoss – Erasmus Plus kiállítás nyílt a Városházán

Négy európai iskola – a londoni Regent High School, a spanyol IES Mossen Alcover a német IGS Bertha-von-Suttner KL és a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium - diákjai három témakörben dolgoztak ki új ötleteket az elmúlt két tanév során. A demokrácia, a radikális színház és a digitális technológiák művészetben való alkalmazása tematikákba sorolható projekteket most a Városháza Dísztermében és folyosóján megnyílt kiállításon ismerhetik meg az érdeklődők.

erasmus kodolanyi02

Sajtó, televízió:

http://www.szekesfehervar.hu/ujits-hogy-alkoss-erasmus-plus-kiallitas-nyilt-a-varoshazan

http://www.fehervartv.hu/video/index/21020

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO