Iskolánkról

A Kodolányi János Gimnázium a Kodolányi János Egyetem által fenntartott köznevelési intézmény, „egy magániskola állami környezetben". Székesfehérvár egyik legrugalmasabb köznevelési intézménye. Iskolánk ideális környezetben, zöldövezetben, folyamatosan szépülő épületben működik.

Iskolánk mottója: „ Mindenki másban tehetséges..."  

Alapelvünk a minőségi alapokon nyugvó, egyéni képességeket fejlesztő tanuló centrikus oktatás. Kiemelt irányelvünk a gyermekközpontú oktató- nevelő munka. Ennek szellemében valljuk, hogy mindenki tehetséges valamiben. Fontos feladatunknak érezzük ezen tehetségek gondozását, hogy minden tanulónk a maga területén találja meg életcélját, hivatását.

Napjaink változó világában az oktatói- nevelői munkának is folytonos megújulásra van szüksége ahhoz, hogy diákjaink korszerű, használható tudással felvértezve kerüljenek ki intézményünkből, ezért innovatív, igényes, haladó szellemű pedagógiai munkát végzünk.

Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra (angol, német, francia), hogy az iskolánkból kikerülők biztos és jól alkalmazható nyelvtudással rendelkezzenek.

A 4 és 5 évfolyamos képzéseinkre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik sikeresen fejezték be az általános iskolát, és terveikben a továbbtanulás szerepel. Elsősorban azokra számítunk, akik a későbbiekben diplomát szeretnének szerezni. Az elmúlt években kiemelkedő volt a felsőfokú intézményekbe felvett végzős tanulóink aránya, ami bizonyítja tanáraink jó felkészültségét, magas szintű ismeretátadó képességét.

A 2011/2012 –es tanévtől indított 8 osztályos gimnáziumi képzésünk hatékonyan és célzottan az érettségire és a felsőoktatásra készíti fel tanulóinkat. Diákjaink 10 éves koruktól kezdve 18 éves korukig egy intézményen belül – újabb felvételi eljárás nélkül -, fokozatosan emelkedő követelményeknek megfelelve tanulnak és fejlődhetnek. A tantárgyi felesleges ismétlődéseket kiiktatva tanulóink az áltagosnál mélyebb tudásanyagot szerezhetnek.

2013 szeptemberében indítottuk a köznevelési típusú sportiskolai osztályt, ide azokat a sportegyesületekben leigazolt élsportolókat várjuk akik a sportpályafutásuk mellett gimnáziumi érettségit kívánnak szerezni .

2000-ben kezdtük el a levelező gimnáziumi képzést, lehetőséget biztosítva azoknak a már felnőtteknek, akik a gimnáziumi érettségit akarják megszerezni. Sajnos mára már az igények lecsökkenése miatt ezt a képzési formát nem folytatjuk.

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO