Érettségi

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK IDŐPONTJAI -  KÖZÉPSZINT

2023/24. október-novemberi vizsgaidőszak 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2023oszi_vizsgaidoszak/vizsgaidopontok_2023osz

Mind az írásbeli, mind az esetleges szóbeli vizsgákon elegáns, kodolányis öltözetben kell megjelenni.

Lányoknak fehér blúz vagy ing (zárt felső, mely a vállakat és a mellkast takarja), legalább térdig érő fekete vagy sötétkék szoknya, elegáns cipő (nem edzőcipő vagy papucs).
Fiúknak fehér ing, fekete vagy sötétkék zakó és szövetnadrág (nem farmer), kodolányis nyakkendő, fekete zokni és bőrcipő (nem edző cipő és fehér zokni).

Személyi igazolvány bemutatása nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

 
***

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Vizsgaidőszakok

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a vizsgát szervező intézménynek.

Jelentkezési határidők

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-e. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén jogvesztő.

Októberi-novemberi vizsgaidőszakban kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, rendes és ismétlő érettségi vizsga tehető.

Május-júniusi vizsgaidőszakban a fentieken kívül előrehozott érettségi vizsga is tehető, de csak informatika és idegen nyelv tantárgyakból és csak a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző első vagy második tanév végén a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi követelmények teljesítése után.

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját" középiskolája fog megadni. Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez érettségi vizsgát. A tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó az október-novemberi vizsgaidőszakban valamely vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában adhatja le a jelentkezését. Az október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező középiskolák listája augusztus második felétől található meg a www.oktatas.hu honlapon.

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók

A tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező vizsgázók a megyei kormányhivatalokban, vagy személyesen egy vizsgát szervező középiskolában jelentkezhetnek.

Vizsgadíj

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egyszakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Az érettségi vizsgákat megkezdő, de be nem fejező vizsgázók

Ha a vizsgázó már megkezdte az érettségi vizsgáit, de nem szerezte meg az érettségi bizonyítványát, az egyes vizsgatárgyakból kapott érettségi eredményei nem „évülnek el" (ezekről törzslapkivonatot állítanak ki), és ezek az eredmények bekerülnek majd a későbbiekben megszerzett érettségi bizonyítványba, függetlenül attól, hogy az adott vizsgatárgy aktuálisan szerepel-e az érettségi vizsgatárgyak között vagy sem. Mindemellett a vizsgaszabályzat 12. § (5) bekezdése alapján az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. A vizsgaszabályzat 6. § (4) bekezdése értelmében a következő vizsgatárgyakból kötelező érettségi vizsgát tenni: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy választott vizsgatárgy. Idegen nyelv érettségi vizsga nélkül tehet azonban érettségi vizsgát az, akinek a tanulói jogviszonya megszűnésének időpontjában hatályos érettségi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint nem kellett idegen nyelvből érettségi vizsgát tennie. Ebben az esetben az idegen nyelv vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni.

A  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók vizsgamentessége

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján a gyakorlati képzés kivételével az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

Letölthető tájékoztató a mentesség megadásának szabályairól

Érettségi százalékok középszintű vizsga esetén osztályzatban kifejezve:

a, 80-100% esetén jeles

b, 60-79% esetén jó

c, 40-59% közepes

d, 25-39% elégséges

e, 0-24% elégtelen

Érettségi százalékok emelt szintű vizsga esetén osztályzatban kifejezve:

a, 60-100% esetén jeles

b, 47-59% esetén jó

c, 33-46% közepes

d, 25-32% elégséges

e, 0-24% elégtelen

Letölthető vizsgakövetelmények és vizsgaleírások érettségi tantárgyanként
 
Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO