Vizsgaszabályzat

Általános vizsgaszabályzat

Az új NAT szerinti évfolyamok vizsgaszabályzata (2020.09.01. után beiskolázott tanulók részére)

1. Idegen nyelvi munkaközösség: angol, német, francia nyelvek

2. Matematika – fizika- informatika munkaközösség:
     - Matematika
     - Fizika
     - Gazdasági ismeretek
     - Digitális kultúra

3. Társadalomtudományi munkaközösség: magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, etika, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, ének-zene, művészetek, vizuális kultúra 2020-2021.

4. Természettudományi munkaközösség: kémia, biológia, földrajz, technika,életvitel és gyakorlat, honismeret, természetismeret 2020-2021

5. Testnevelés munkaközösség: testnevelés, sporttörténet, sportági ismeretek, sport és szervezetei, edzéselmélet, testnevelés-elmélet, sportegészségtan, sportetika, sportpszichológia 2020-2021. tanévtől beiskolázott tanulók esetében felmenő rendszerben.

 

A 2019.09.01-ig beiskolázott tanulók részére:

1. Idegen nyelvi munkaközösség: angol, német, francia nyelvek

2. Matematika – fizika- informatika munkaközösség: matematika, fizika, informatika, gazdasági ismeretek

3. Társadalomtudományi munkaközösség: magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, etika, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, ének-zene, művészetek, vizuális kultúra

4. Természettudományi munkaközösség: kémia, biológia, földrajz, technika,életvitel és gyakorlat, honismeret, természetismeret

5. Testnevelés munkaközösség: testnevelés, sporttörténet, sportági ismeretek, sport és szervezetei, edzéselmélet, testnevelés-elmélet, sportegészségtan, sportetika, sportpszichológia 2019.09.01-ig beiskolázott tanulók esetében

A munkaközösség tantárgyaira az általános követelményekben meghatározott szabályok az irányadók, a vizsgarészek értékelése pedig a Pedagógiai Programban leírt százalékos értékelésekkel történik.

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO