Vizsgaszabályzat

Általános vizsgaszabályzat

1. Idegen nyelvi munkaközösség: angol, német, francia nyelvek

2. Matematika – fizika- informatika munkaközösség: matematika, fizika, informatika, gazdasági ismeretek

3. Társadalomtudományi munkaközösség: magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, etika, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, ének-zene, művészetek, vizuális kultúra

4. Természettudományi munkaközösség: kémia, biológia, földrajz, technika,életvitel és gyakorlat, honismeret, természetismeret

5. Testnevelés munkaközösség: testnevelés, sporttörténet, sportági ismeretek, sport és szervezetei, edzéselmélet, testnevelés-elmélet, sportegészségtan, sportetika, sportpszichológia

A munkaközösség tantárgyaira az általános követelményekben meghatározott szabályok az irányadók, a vizsgarészek értékelése pedig a Pedagógiai Programban leírt százalékos értékelésekkel történik.
 

Az új NAT szerinti évfolyamok vizsgaszabályzata (2020-2021-es tanévtől)

3. Társadalomtudományi munkaközösség: magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc, etika, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, ének-zene, művészetek, vizuális kultúra 2020-2021.

4. Természettudományi munkaközösség: kémia, biológia, földrajz, technika,életvitel és gyakorlat, honismeret, természetismeret 2020-2021

 

5. Testnevelés munkaközösség: testnevelés, sporttörténet, sportági ismeretek, sport és szervezetei, edzéselmélet, testnevelés-elmélet, sportegészségtan, sportetika, sportpszichológia 2020-2021.

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO