A Kodolányi János Gimnázium vezetése

Intézményünk belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál a legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek és partneri elvárásoknak megfelelően.

Az intézményvezetés tagjai az igazgató, az igazgatóhelyettesek, valamint a gazdaságvezető. Az intézményvezetés munkáját a kibővített iskolavezetés segíti, melynek tagjai a munkaközösség-vezetők.

Az intézmény vezetője: Csöngei Gabriella

Az iskola élén az igazgató áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, kizárólagos jogkörébe tartozik:           

  • Az intézmény képviselete
  • A szakmai pedagógiai tevékenység irányítása
  • A munkáltatói jog gyakorlása
  • Kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása
  • Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a költségvetés alapján

Az igazgatóhelyettesek

Az intézményvezető helyettesi feladatok megosztása a következő:

  • Oktatási igazgatóhelyettes: Árkiné Péter Darinka
  • Nevelési, szervezési igazgatóhelyettes: Végh Ildikó


Gazdaságvezető: 
Kindlné Hegyi Etelka

A gazdaságvezető gondoskodik az iskola számviteli, pénzgazdálkodási ügyrendjének folyamatáról, gazdasági és pénzügyi kérdésekben külső szerveknél képviseli az iskolát.

Az igazgató akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az iskolavezetőség tagjai a következő sorrend szerint helyettesítik:

Oktatási igazgatóhelyettes: Árkiné Péter Darinka

Nevelési, szervezési igazgatóhelyettes: Végh Ildikó

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO