Digitális témahét projekt

 

logo1 logo2 logo3 logo4


Zsobrák Adél

Matematika- gazdasági ismeretek tanár

A projekt címe: Tervezd meg a Kodo pénznemét!

  • A projektben résztvevők: 11. C gazdasági ismeretek csoport 16 fő
  • Pedagógusok: 2 fő
  • A projekt helyszíne: tanterem, gépterem
  • A megvalósítás szervezeti keretei: tanórák, szabadidős foglalkozások
  • A projekt tervezett időtartama: 24 tanóra
  • A projekt célja: A gazdasági ismeretek tantárgy keretében A pénz kialakulása és funkciói témakörének projekt módszerrel történő feldolgozása

A feldolgozást követően a Kodo pénznemének megtervezése (érme formájában)

Fő cél: A problémamegoldás, az együttműködés elősegítése, a kreativitás, a szövegértés, az önálló és csoportos alkotás, a lényeglátás, az előadásmód, a képi és beszéd kifejezőképesség fejlesztése és prezentálás.

A projektfeladat terve, használt digitális eszközök, számítógépes programok:

Eszközök: laptopok, tabletek, telefonok, asztali számítógépek, interaktív tábla
Idővonal használata: (Timetoast) az idővonalon bejelöljük a feladatokat, és a hozzájuk tartozó határidőket
A feladatok szervezése (Symbaloo)
Csoportalkotás: (pl. Teamup, vagy Random Name Picker vagy ppt)
A csoportoknak csapatnevet kell választani és logót kell készíteni (pl.: Tagsmaker, Bighugelabs használata)

Négy csoport kialakítása, melyek feladatai első körben a következők

1. A különböző pénztörténeti korszakok bemutatása a munkamegosztás és a csereformák fejlődésén keresztül.
2. A pénz funkciók meghatározása, és annak szemléltetése, hogy a különböző pénzformák hogyan töltötték be a pénz szerepkörét.
3. A pénz szerepe a gazdálkodásban.
4. A váltó fogalma, szerepe a bankjegy kialakulásában

Feladatok sorrendje:

A csoportoknak nevet kell adni, és logot tervezni

1. Ezt a négy témát kell külön-külön a csoportoknak feldolgoznia
2. A diákok behozhatják a saját laptopjait és azon is dolgozhatnak, illetve számítógépeket biztosítunk a számukra a géptermekben

A feladatok szervezése:

· Symbaloo csempe szerű programjában a különböző internetes anyagok elérhetők
· a facebook csoportba feltöltöttem a szakirodalmat, de más anyag is használható forrásmegjelöléssel

Ezek segítségével kell az adott témát feldolgozni, és prezentációt készíteni belőle a prezi.com vagy a powerpoint segítségével

Kapcsolódó tantárgyak: történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, rajz és vizuális kultúra

3. Amikor a csoportok elkészültek, bemutatják a témákat a többieknek, és rendelkezésre bocsájtják az ismereteket (Symbaloo. facebook csoportban)
Az előadásokat csoport szinten értékelem, ebből jegyet szerezhetnek.

4. Ezután következik a Kodo pénznemének tervezése, melyhez szükséges a vizuális kultúra, informatika, matematika.

A pénznem tervezésekor figyelembe kell venni a város, azaz Székesfehérvár jellegzetességeit, és az iskola, azaz a Kodolányira jellemző vonásokat.

A pénznem geometriai formát öltsön, más megkötés nincs. (Forma, színvilág, méret, címer)
A munkafolyamat lépéseit fotókkal, videókkal rögzíteni kell
A tervezés után a sablon készítés következik, ehhez Balogh Krisztina rajz és vizuális kultúra, művészetek tanárnő segítségét kértük.
Gipszből, vagy agyagból meg kell formálni és létre kell hozni az érmét.
Festése és színezése is meg kell, hogy valósuljon.
A napi feladatokról reflexiót írnak a csoportok, melyben a felmerült problémákat és kérdéseket a minden foglalkozás (óra) elején megbeszélhetjük.
Napi reflexió: pl.: TodaysMeet programmal, vagy facebook csoportba feltöltve történik.

5. A pénznem, illetve a kész érme bemutatása egy előadás keretében meghívott vendégekkel történne, ahol először a feldolgozott témákat a csoportok prezentálják, majd a zsűri díjazza a legjobb, legötletesebb alkotást, azaz a Kodolányi János Gimnázium pénznemét, érméjét.

6. Az előadáshoz meghívót és plakátot kell tervezni, csak és kizárólag újra hasznosítható anyagokból.

Értékelés: (Classdojo, Scribbless) zsűri
A nyertes külön díjat kap, de minden csoport munkáját ötletes ajándékkal díjazzuk.

A projekt megvalósításához kb. 24 óra szükséges, és az előadás külön délutáni program keretében valósul meg.
A projekt a digitális témahéten kezdődött, és jelenleg is zajlik. A friss anyagokat folyamatosan feltöltjük a honlapra.
http://www.kodolanyi-kozepisk.hu/palyazatok/digitalis-temahet

A projekt megvalósult feladatai

1. A csoportalkotás, csoporttagok kisorsolása, a csapatok nevei és logói már elkészültek 2018. április 10. 2-3 óra

2. 2018. április 12. 3-4 óra és 2018. április 17. 2-3 óra téma feldolgozása, szakirodalom alapján

3. A előadások elkészítése 2018. április 19-i órákon.

Munkafolyamatok képekben >>

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO