Gimnázium

Napjaink változó világában az oktatói- nevelői munkának is folytonos megújulásra van szüksége ahhoz, hogy diákjaink korszerű, használható tudással felvértezve kerüljenek ki intézményünkből, ezért innovatív, igényes, haladó szellemű pedagógiai munkát végzünk.

Gimnáziumi képzéseinkben nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra (angol, német, francia), hogy az iskolánkból kikerülők biztos és jól alkalmazható nyelvtudással rendelkezzenek.

A 4 és 5 évfolyamos képzéseinkre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik sikeresen fejezték be az általános iskolát, és terveikben a továbbtanulás szerepel. Elsősorban azokra számítunk, akik a későbbiekben diplomát szeretnének szerezni. Az elmúlt években kiemelkedő volt a felsőfokú intézményekbe felvett végzős tanulóink aránya, ami bizonyítja tanáraink jó felkészültségét, magas szintű ismeretátadó képességét. 

A 2011/2012 –es tanévtől indított 8 osztályos gimnáziumi képzésünk hatékonyan és célzottan az érettségire és a felsőoktatásra készíti fel tanulóinkat. Diákjaink 10 éves koruktól kezdve 18 éves korukig egy intézményen belül – újabb felvételi eljárás nélkül -, fokozatosan emelkedő követelményeknek megfelelve tanulnak és fejlődhetnek. A tantárgyi felesleges ismétlődéseket kiiktatva tanulóink az áltagosnál mélyebb tudásanyagot szerezhetnek.

2013 szeptemberében indítottuk a köznevelési típusú sportiskolai osztályt, ide azokat a sportegyesületekben leigazolt élsportolókat várjuk akik a sportpályafutásuk mellett gimnáziumi érettségit kívánnak szerezni.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „31. §  (1) …a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. c)  az iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető.”

A Kodolányi János Gimnázium a tanuló beiratkozásakor a szülővel írásbeli megállapodást köt a jogviszony létesítésére a 9. évfolyamtól, amely megállapodás a tanulmányok teljes idejére, ill. a jogviszony fennállásáig érvényes változatlan összeggel. (A 2023-2024-es tanévben 15 000 Ft/hó)


Iskolánk bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt: 12023008-00181972-00100001

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO