Helyi tantervek


Idegen nyelvi munkaközösség (angol, francia, német)

Helyi tanterv angol nyelv, általános rész 2020. 09.01-től beiskolázott tanulók esetében
Helyi Tanterv angol nyelv, általános rész 2019. 09.01-ig beiskolázott tanulók esetében

Helyi tanterv, tanmenetek német nyelv 2020. 09.01-től beiskolázott tanulók esetében
Helyi tanterv, tanmenetek német nyelv 2019. 09.01-ig beiskolázott tanulók esetében

Helyi tanterv, tanmenetek francia nyelv 2020. 09.01-től beiskolázott tanulók esetében
Helyi tanterv, tanmenetek francia nyelv 2019. 09.01-ig beiskolázott tanulók esetében

 

Matematika-fizika-informatika munkaközösség

  • 2020.09.01.-től beiskolázott tanulók esetében:
         Matematika
         Fizika
         Digitális kultúra
         Gazdasági ismeretek


Társadalomtudományi munkaközösség (magyar nyelv és irodalom, történelem, erkölcstan, etika, dráma, ének-zene, rajz és vizuális kultúra)

 

Természettudományi munkaközösség (biológia és egészségtan, földrajz, honismeret, kémia, technika és életvitel, természetismeret):


Testnevelés munkaközösség

 

ccc

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO