Felvételi

Tájékoztató videó a 2022-2023-as tanévre 4-5 évfolyamos képzés

Tájékoztató videó a 2022-2023-as tanévre 8 évfolyamos képzés

 

Az iskola belsejét bemutató kisfilm >>>>

Élő közvetítés rögzített változata 2021.11.22. / 8 évfolyamos gimnázium >>>

Élő közvetítés rögzített változata 2021.11.15. / 4-5 évfolyamos gimnázium >>>Induló gimnáziumi képzési formák:

Tagozatkód: 0001 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő

4 évfolyamos + 1 évfolyam angol nyelvi előkészítő

Az oktatás sajátos jellemzője: A 11. és a 12. évfolyamon humán / reál / természettudományos / társadalom-tudományi - emelt óraszámú képzés választás szerint.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német.

Emelt szintű érettségire való felkészítés: Humán irányultság esetén: magyar, történelem

Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy digitális kultúra

Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia

Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, digitális kultúra

 
Tagozatkód: 0002 - 4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Az oktatás sajátos jellemzője: A 11. és a 12. évfolyamon humán / reál / természettudományos / társadalom-tudományi - emelt óraszámú képzés választás szerint.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német vagy francia.

Emelt szintű érettségire való felkészítés: Humán irányultság esetén: magyar, történelem

Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy digitális kultúra

Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia

Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, digitális kultúra

 
Tagozatkód: 0004 - 4 évfolyamos Köznevelési típusú sportiskolai osztály

Az oktatás sajátos jellemzője: Sportiskolai kerettantervre épülő képzés.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német.

Emelt szintű érettségire való felkészítés: Testnevelés és biológia.

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, digitális kultúra, tanulásmódszertan

Felvételi követelmény: A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit vesszük figyelembe.

A 0004 tagozatkód esetén kizárólag az olimpiai sportágakban sportoló tanulókat tudjuk felvenni erre a képzési formára. A fentieken kívül sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálaton való megfelelés szükséges, továbbá szükséges benyújtani az egyesület ajánlását, és sikeres felvételt követően a gimnázium és az utánpótlás neveléssel foglalkozó sportegyesületek közötti megállapodást.

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a jelentkező érvényes sportorvosi igazolását, versenyengedélyét és az egyesületi ajánlást!

Felvételi pontszámítás módja:

- Hozott pontok számítása: magyar nyelvtan, magyar irodalom, matematika, és a tanult idegen nyelv 5.-6.-7. év végi és 8. félévi eredményei, valamint történelem, földrajz, biológia, kémia és fizika 7. év végi és 8. félévi eredményei alapján: maximálisan elérhető: 130 pont * 1,5 = 195 pont

- Egységes írásbeli vizsga alapján: maximálisan 100-100 pont a matematika és a magyar feladatsorok teljesítésével.

Egyéb fontos információ:

Az iskola nem szervez felvételi előkészítőt és szóbeli elbeszélgetést. Amennyiben iskolánkban kívánják megírni az egységes írásbeli felvételit, a szükséges nyomtatványt 2021. december 03-ig kell eljuttatni iskolánkba.

Tanórán kívüli lehetőség: színjátszás - Színpadka, nyelvvizsga felkészítők, DSE, szakkörök: pl. filmkészítő, újságíró, városismereti, irodalmi, olvasó, „Játsszunk együtt!”, biológia, matematika, rajz, kórus - HangosKodó,

A Kodolányi János Gimnázium a tanuló beiratkozásakor a szülővel írásbeli megállapodást köt a jogviszony létesítésére, amely megállapodás a tanulmányok teljes idejére, ill. a jogviszony fennállásáig érvényes változatlan összeggel. (A 2022/2023-as tanévben 10.000 Ft/hó, tanévenként 10 hónapon keresztül)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „31. § (1) ...a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. c) az iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető.”

Tagozatkód: 0003 - 8 évfolyamos gimnáziumi képzés

Az oktatás sajátos jellemzője: A 11.és a 12. évfolyamon humán / reál / természettudományos / társadalom-tudományi - emelt óraszámú képzés választás szerint.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: Tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol. A 9. évfolyamtól kezdődik a második idegen nyelv oktatása. Második idegen nyelvként németet vagy franciát lehet választani.

Emelt szintű érettségire való felkészítés: Humán irányultság esetén: magyar, történelem

Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy digitális kultúra

Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia

Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, digitális kultúra, erkölcstan

Felvételi követelmény:

A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit vesszük figyelembe.

Felvételi pontszámítás módja:

Hozott pontok számítása: Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyak harmadik év végi és negyedik félévi eredményei alapján. 30 pont * 3 = 90 pont

Egységes írásbeli vizsga alapján: 50-50 pont a matematika és a magyar feladatsorok teljesítésével.

Tanórán kívüli lehetőség: színjátszó szakkör, Játsszunk együtt! szakkör, rajzszakkör, DSE, kórus - HangosKodó valamint a 9. évfolyamtól a 4-5 évfolyamos képzések számára meghirdetett tanórán kívüli lehetőségek

A Kodolányi János Gimnázium a tanuló beiratkozásakor a szülővel írásbeli megállapodást köt a jogviszony létesítésére az 5. évfolyamtól, amely megállapodás a tanulmányok teljes idejére, ill. a jogviszony fennállásáig érvényes változatlan összeggel. (A 2022/2023-as tanévben 10.000 Ft/hó, tanévenként 10 hónapon keresztül)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „31. § (1) ...a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. c) az iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető.”

 

Felvételi jelentkezés a középiskola 8 évfolyamos gimnáziumi képzésére 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyénileg jelentkezést benyújtó tanulók is kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség.  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat!

A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan kezdeményezi, ha a jelentkező a középiskola 8 évfolyamos gimnáziumi képzésére jelentkezik.

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2022/2023. tanévre vonatkozó központi írásbeli vizsgákról a 2021/2022-es tanévben.

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_6_8_evf_gimn.pdf

 

A jelentkezés menete:

 

1. Regisztráljanak az " Oktatási Hivatal honlapján."

2. Lépjenek be a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületére.

3. A felhasználó útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanuló(ka)t és jelentkezéseiket a programban.

4. Ezen adatok megadása után az adatokat véglegesíteni kell, majd a programból ki kell nyomtatni a felvételi lapokat. (Javasoljuk, hogy a dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, vagy pdf formátumban mentve őrizzék meg a felvételi eljárás végéig.)

5. A felvételi lapokat írják alá, majd (célszerűen könyvelt postai küldeményként) legkésőbb 2022. február 18-án (éjfélig) adják postára:

1) a jelentkezési lapot és a harmadik év végi illetve negyedik félévi bizonyítvány másolatokat, valamint az értékelő lapotKodolányi János Gimnázium 8000 Székesfehérvár Szabadságharcos út 57. címre

2) a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694. kell küldeni.

 

 

 

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO