Felvételi

Beiratkozás - 2024/2025-ös tanév>>>

Induló gimnáziumi képzési formák:

Tagozatkód: 0001 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő
4 évfolyamos + 1 évfolyam angol nyelvi előkészítő

Az oktatás sajátos jellemzője: A 11. és a 12. évfolyamon humán / reál / természettudományos / társadalom-tudományi - emelt óraszámú képzés választás szerint.

• Oktatott idegen nyelv/nyelvek: első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német.
• Emelt szintű érettségire való felkészítés:
   Humán irányultság esetén: magyar, történelem
   Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy digitális kultúra
   Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia
   Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek
• Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, digitális kultúra

Tagozatkód: 0002 - 4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Az oktatás sajátos jellemzője: A 11. és a 12. évfolyamon humán / reál / természettudományos / társadalom-tudományi - emelt óraszámú képzés választás szerint.

• Oktatott idegen nyelv/nyelvek: első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német vagy francia.
• Emelt szintű érettségire való felkészítés:
   Humán irányultság esetén: magyar, történelem
   Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy digitális kultúra
   Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia
   Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek
• Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, digitális kultúra

Tagozatkód: 0004 - 4 évfolyamos Köznevelési típusú sportiskolai osztály

• Az oktatás sajátos jellemzője: Sportiskolai kerettantervre épülő képzés.
• Oktatott idegen nyelv/nyelvek: első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német.
• Emelt szintű érettségire való felkészítés: Testnevelés és biológia.
• Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, digitális kultúra, tanulásmódszertan.

A 0004 tagozatkód esetén kizárólag az olimpiai sportágakban sportoló tanulókat tudjuk felvenni erre a képzési formára. A fentieken kívül sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálaton való megfelelés szükséges, melynek időpontja 2024.03.04-20. közötti időszakra esik.
A képesség felmérési vizsgálat pontos beosztásáról a jelentkezési lapon megadott értesítési e-mail címen tájékoztatjuk az érintetteket.

A gyakorlati követelmény ezen a linken letölthető>> (FRISSÍTVE!)

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a jelentkező érvényes sportorvosi igazolását, versenyengedélyét és az egyesületi ajánlást!

 

Felvételi követelmény:
A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit vesszük figyelembe.

Felvételi pontszámítás módja:
• Hozott pontok számítása: magyar nyelvtan, magyar irodalom, matematika, és a tanult idegen nyelv 5.-6.-7. év végi és 8. félévi eredményei, valamint történelem, földrajz, biológia, kémia és fizika 7. év végi és 8. félévi eredményei alapján: maximálisan elérhető: 130 pont * 1,5 = 195 pont
• Egységes írásbeli vizsga alapján:  a matematika (50 pont) és a magyar (50 pont) feladatsorok teljesítésével maximálisan elérhető 100 pont * 2= 200 pont
• A maximálisan elérhető összes pontszám: 395 pont

 

Tagozatkód: 0003 - 8 évfolyamos gimnáziumi képzés

Az oktatás sajátos jellemzője: A 11.és a 12. évfolyamon humán / reál / természettudományos / társadalom-tudományi - emelt óraszámú képzés választás szerint.

• Oktatott idegen nyelv/nyelvek: Tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol. A 9. évfolyamtól kezdődik a második idegen nyelv oktatása. Második idegen nyelvként németet vagy franciát lehet választani.
• Emelt szintű érettségire való felkészítés:
   Humán irányultság esetén: magyar, történelem
   Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy digitális kultúra
   Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia
   Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek
• Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, digitális kultúra, erkölcstan

Felvételi követelmény:
A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit vesszük figyelembe.

Felvételi pontszámítás módja:
• Hozott pontok számítása: Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyak harmadik év végi és negyedik félévi eredményei alapján. 30 pont * 3 = 90 pont
• Egységes írásbeli vizsga alapján: 50-50 pont a matematika és a magyar feladatsorok teljesítésével.
• A maximálisan elérhető összes pontszám: 190 pont
A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az értékelőlapot és a jelentkező 3. év végi és 4. félévi bizonyítványainak másolatát!


Egyéb fontos információ:

Az iskola nem szervez felvételi előkészítőt és szóbeli elbeszélgetést. Amennyiben iskolánkban kívánják megírni az egységes írásbeli felvételit, a szükséges nyomtatványt 2023. november 30-ig kell eljuttatni iskolánkba.

Az Oktatási Hivatal honlapján a központi írásbeli felvételi jelentkezési lapja az alábbi linken elérhető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felvi_taj_es_kereso

Tanórán kívüli lehetőség: színjátszás - Színpadka, nyelvvizsga felkészítők, DSE, szakkörök: újságíró, irodalmi, matematika, rajz, könyvtárismeretek.

A Kodolányi János Gimnázium a tanuló beiratkozásakor a szülővel írásbeli megállapodást köt a jogviszony létesítésére az 5. évfolyamtól, amely megállapodás a tanulmányok teljes idejére, ill. a jogviszony fennállásáig érvényes változatlan összeggel. (A 2024/2025-ös tanévben 15.000 Ft/hó, tanévenként 10 hónapon keresztül)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „31. § (1) ...a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. c) az iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető.”

Felvételi jelentkezés a középiskola 8 évfolyamos gimnáziumi képzésére 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyénileg jelentkezést benyújtó tanulók is kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség.  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat!

A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan kezdeményezi, ha a jelentkező a középiskola 8 évfolyamos gimnáziumi képzésére jelentkezik.

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani.

A középfokú felvételi eljárás információi az Oktatási Hivatal honlapján érhető el: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

 

Az iskola belsejét bemutató kisfilm >>>>


Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO