Játsszunk együtt!

jatekIskolánk könyvtárában lehetősége van tanulóinknak a szabadidő közös eltöltésére is. Az EFOP 3.3.7 pályázat keretében elindult a Játsszunk együtt!: társasjáték a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnáziumban projektünk. A projekt célja az igényes szabadidős tevékenység, játékkultúra terjesztése az iskolánkban ill. a táblás játékokban rejlő nevelési és fejlesztési potenciál kiaknázása.

Célunk a közös játékélménnyel, hogy erősítsük azokat a készségeket, képességeket, magatartásmintákat, amelyekre a mindennapi életben is szükség van: kommunikáció, önálló véleményalkotás, önálló döntés, önuralom, elfogadás, udvariasság, együttműködés, értékelés, lelkesedés, tanulni vágyás, szóbeli kifejezőkészség, tervezés, célok kitűzése, konfliktus kezelés stb.

A program megvalósításaimagedelutan000

1. Helyzetfelmérés, próbajátékok (2018.01.-2018.05.)
- Szabadidős délutáni keretek között. Képek a galériában >>
- Egész napos tematikus programként Képek a galériában >>

2. A játékok beszerzése (2018.05.-2018.06.)

3. 2018. szeptemberétől folyamatosan használjuk játékainkat.

- Tematikus társasjáték szoba a Kodós Napokon Képek a galériában >>
- Szabadidőben Képek a galériában >>

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO