EFOP 3.3.7

EFOP 3.3.7 - 17-2017-00040

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

Élményközpontú tanulási lehetőségek a Kodóban

 

A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium 2018.02.01-vel elkezdte megvalósítani az EFOP 3.3.7 pályázat keretében elnyert 72 969 489 forintos támogatási összegből az informális és nonformális tanulási lehetőségek kialakítását.

A pályázat keretén belül informatikai eszközök beszerzésére és az iskola falain belüli és azon kívüli, nem tanórai tudásgyarapító foglalkozások megkezdésére illetve a jelenleg is zajló szakkörök fejlesztésére kerül sor. A tanórán kívüli tanulás módszereinek és formáinak megismertetése, megszerettetése a pályázat egyik kiemelt célja, valamint olyan közösségi tér biztosítása, amely élményközpontú tanulási lehetőséget kínál tanulóinknak.

BELÉPÉS PROJEKTTERVEK 

A pályázat keretében és segítségével az alábbi tevékenységek kerültek idáig támogatásra:

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum