A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium vezetése

Intézményünk belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál a legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek és partneri elvárásoknak megfelelően.

Az intézményvezetés tagjai az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek, valamint a gazdaságvezető. Az intézményvezetés munkáját a kibővített iskolavezetés segíti, melynek tagjai a munkaközösség-vezetők.

Az intézmény vezetője: Dr Kovács Lászlóné

Az iskola élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, kizárólagos jogkörébe tartozik:           

  • Az intézmény képviselete
  • A szakmai pedagógiai tevékenység irányítása
  • A munkáltatói jog gyakorlása
  • Kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása
  • Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a költségvetés alapján
  • Szakképzési, stratégiai intézményvezető

Az intézményvezető helyettesek

Az intézményvezető helyettesi feladatok megosztása a következő:

  • Gimnáziumi oktatási és operatív intézményvezető helyettes: Csöngei Gabriella
  • Gimnáziumi nevelési, szervezési intézményvezető helyettes: Lakatos Károlyné
  • Szakképzési és stratégiai intézményvezető helyettes: Bedőné Szalai Zsuzsanna


Gazdaságvezető: 
Kindlné Hegyi Etelka

A gazdaságvezető gondoskodik az iskola számviteli, pénzgazdálkodási ügyrendjének folyamatáról, gazdasági és pénzügyi kérdésekben külső szerveknél képviseli az iskolát.

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az iskolavezetőség tagjai a következő sorrend szerint helyettesítik:intézményi szint gimnázium szakképzés felnőttoktatás 
gimnáziumi-oktatási ivh.        

felnőttoktatási-gimnáziumi nevelési ivh.

       
szakképzési-stratégiai ivh.        

 

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum