A tanév rendje, eseményei

2016/2017. tanév rendje

 

Kivonat: 12/2016. EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről

  
A tanév, a tanítási év 
A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumokban a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a) középfokú iskolákban - 2017. május 4. A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2016. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok   A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.  

Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 2. (hétfő).

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.  

A vizsgák rendje  

A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.  

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése  

A 2016/2017. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően 2016. május 24-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.   Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az írásbeli idegen nyelvi mérést. A vizsgálatot az iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A 2016/2017. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezni. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).  

1. számú melléklet 

 

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

2017. május 8., 8.00

3.

matematika

matematika

2017. május 9., 8.00

4.

történelem

történelem

2017. május 10., 8.00

5.

angol nyelv

angol nyelv

2017. május 11., 8.00

6.

német nyelv

német nyelv

2017. május 12., 8.00

8.

informatika

-

2017. május 15., 8.00

10.

biológia

biológia

2017. május 16., 8.00

11.

társadalomismeret

-

2017. május 16., 14.00

12.

-

informatika

2017. május 18., 8.00

13.

  ének-zene, művészettörténet

2017. május 18., 14.00

14.

kémia

kémia

2017. május 19., 8.00

15.

földrajz

földrajz

2017. május 19., 14.00

16.

fizika

fizika

2017. május 22., 8.00

17.

-

rajz és vizuális kultúra

2017. május 22., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2017. május 23., 8.00

20.

-

filozófia

2017. május 23., 14.00

23.

  mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2017. május 24., 14.00

25.

gazdasági ismeretek

  2017. május 25., 14.00

A 2016. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

 

         

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

 

2.

szóbeli vizsgák

-

2017. június 8-15.

 

3.

-

szóbeli vizsgák

2017. június 19-30.

 

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét - a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével - az alábbi időben kell megszervezni:

írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2017. május 15-16, 18-19, 22. 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, vizsgatevékenység: 2017. május-június

Az egyes Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2017. június 1-jén is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.
 
 

KÖVESS MINKET A FACEBOOK-on!

Iskolánk bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt: 12023008-00181972-00100001
 

LOGO EU flag-Erasmus

A projektet az Európai Bizottság támogatta

logo hatartalanul 

logo TEMPUS

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium, H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331 ¦ Impresszum