Alapítványok

Kodolányi János Középiskola Diákjainak Oktatásáért Alapítvány

Adószám: 18501214-1-07

 A város iskolái között kivívott helyünket, az eddig elért oktatási színvonalat, a diákok felé felkínált és nyújtott lehetőségeket szeretnénk hosszú távon megőrizni, ezért 2007. 11. 23-án megalapításra került a Kodolányi János Középiskola Diákjainak Oktatásáért Alapítvány.

Az alapítvány célja a képzési folyamatok segítése, elsősorban a tanulók támogatása a képességfejlesztésben, tehetséggondozásban, ismeretterjesztésben, kulturális tevékenységben:

  • Az iskolaújság és rádió stúdiójának modernizálása, iskolai kiadványok, albumok megjelentetése
  • Az oktatási infrastruktúra fejlesztése: informatikai és info-kommunikációs fejlesztések, tanulást segítő multimédiás szolgáltatások bővítése
  • Médiakör, diákfilmek forgatásának támogatása
  • Osztálykirándulások támogatása
  • Iskolai diákrendezvények támogatása (Gólyabál, „Kodós napok", Szalagavató, Tavaszi művészeti fesztivál, művészeti versenyeken való részvétel.)
  • Országismereti versenyek támogatása a tanult idegen nyelvekhez kapcsolódóan (német, angol, francia)
  • Az országismereti versenyek nyerteseinek díjazása: külföldi tanulmányutak költségeihez való hozzájárulás
  • Nyelvvizsga díjak átvállalása (a jogszabályok adta lehetőségek szerint)
  • Külföldi és hazai diákok csereprogramjának támogatása
  • Tanulmányi versenyeken való részvétel és díjak biztosítása

Ezúton kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten legyenek segítségünkre abban, hogy közösen megteremthessük a fenti tevékenységek megvalósításával gyermeke többlettudáshoz való juttatását, a későbbiekben jól felhasználható nemzetközi kapcsolatrendszere kiépítését!

Köszönettel,

Dr. Kovács Lászlóné
A Kuratórium elnöke

 

Ybl Miklós alapítvány

 A Kodolányi János Középiskola és Kollégiumban működik

2000 augusztusa óta a

székesfehérvári Ybl Miklós Középiskola Diákjaiért
elnevezésű szülői Alapítvány

Adószám: 18487514-1-07

Számlaszám: 11736006-20324438

Az alapítvány jellege:

Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítvány céljaival egyetért, azt támogatja.

Az alapítvány célja:

A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium szociálisan rászorult tanulóinak támogatása, a diákok oktatási, kulturális és szabadidős sport tevékenységének elősegítése. Az alapítvány célja továbbá az intézmény oktatási, nevelési munkájának támogatása, eredményességének előmozdítása.

Az alapítvány céljainak eléréséhez szükséges anyagi eszközöket az adó 1%-ából, szülői felajánlásokból, adományokból és pályázatokon nyert pénzösszegekből biztosítjuk.

A befolyt összegekből rászorult diákjaink részére színházbérletet vásárolunk, nyelvvizsgáikhoz támogatást nyújtunk, szükség esetén oktatási költségeikhez hozzájárulunk. Az iskolai közösségi rendezvények finanszírozásában részt vállalunk.

 

A múltbéli és jövőbeni felajánlásaikat köszönjük!

 

Szülői Alapítvány Kuratóriuma

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum