A tanév rendje, eseményei

2017/2018. tanév rendje

 

Kivonat: 14/2017. EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről

A tanév, a tanítási év A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumokban a tanítási napok száma százhetvenkilenc nap. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a) középfokú iskolákban - 2018. május 3. A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  


Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.  

A vizsgák rendje  

A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.


A témahetek megszervezése

(1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,
b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,
c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.

Intézményünkben digitális témahét valósul meg.


Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
 

A 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően 2018. május 23-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.  

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az írásbeli idegen nyelvi mérést. A vizsgálatot az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el.

A 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezni. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).  

1. számú melléklet 

 

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

2018. május 7., 8.00

3.

matematika

matematika

2018. május 8., 8.00

4.

történelem

történelem

2018. május 9., 8.00

5.

angol nyelv

angol nyelv

2018. május 10., 8.00

6.

német nyelv

német nyelv

2018. május 11., 8.00

8.

informatika

-

2018. május 14., 8.00

10.

biológia

biológia

2018. május 15., 8.00

11.

társadalomismeret

-

2018. május 15., 14.00

12.

-

informatika

2018. május 17., 8.00

13.

ének-zene, művészettörténet

2018. május 17., 14.00

14.

kémia

kémia

2018. május 18., 8.00

15.

földrajz

földrajz

2018. május 18., 14.00

16.

fizika

fizika

2018. május 22., 8.00

17.

-

rajz és vizuális kultúra

2018. május 22., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2018. május 23., 8.00

20.

-

filozófia

2018. május 23., 14.00

23.

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2018. május 24., 14.00

25.

gazdasági ismeretek

2018. május 25., 14.00

A 2018. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák  

   

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

 

2.

szóbeli vizsgák

-

2018. június 7-14.

 

3.

-

szóbeli vizsgák

2018. június 18-29.

 

               

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét - a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével - az alábbi időben kell megszervezni:

írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2018 . május 14-15., május 17-18., május 23., 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, vizsgatevékenység: 2018. május-június

Az egyes Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé.


 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum