D.Ö.K.

Mint minden középiskolában, nálunk is működik a Diákönkormányzat, mely szerves része az iskolánknak. A jogszabályokban meghatározott feladatok mellett részt veszünk az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Továbbá nagy segítséget nyújtunk: iskolánk vezetősége, tanáraink és diáktársaink közötti kimondottan jó viszony kialakításában és fenntartásában.

Tagjaink:

Minden osztályból két diák képviselteti magát, az osztálytitkárok és helyetteseik. Általuk értesülünk az osztályok ötleteiről, javaslatairól.

Feladataink:

Iskolánkban a DÖK feladatai közé tartozik a programok összeállítása, melyekhez a diákok segítségét kérjük. Ilyenek például: a Gólyatábor, a 9-es 12-es vetélkedő, a 9. évfolyamosok avatása, a Gólyabál, a Kodolányis Napok.
Valamint az új jogszabályoknak megfelelően mindig újítjuk a Szervezetei és Működési Szabályzatunkat, a Házirendünket.

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum