Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy iskolánkban a 2016-2017-es tanévtől a levelező képzés átmenetileg szünetel!

***

 

Mottó: "Nálunk együtt tanulhat szülő és gyermek!"

Történet:
A 2000/2001-es tanévtől kezdődően iskolánk meghirdette a gimnáziumi képzést felnőttek részére is. Az előzetes felméréseinket is meghaladta a jelentkezők száma. A nagyszámú jelentkezés arra utalt, hogy mai világunkban szükség van erre a képzési formára, mely biztosítja korunk oktatási alapelvét: az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.
A képzés indulása óta eltelt időszakban több osztályunk tanulói tettek sikeres érettségi vizsgát, amely teljesítmény igazolja intézményünk, pedagógusaink magas szakmai színvonalát. Az sem egyedi eset, hogy a nálunk leérettségizett felnőtt tanulóink a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat. Ezen kívül többen maradtak iskolánkban, hogy felsőfokú szakképesítést szerezzenek (ld. Felnőttoktatás - szakképzés).

Tartalom:
Meg kell említeni azokat a lehetőségeket, amelyeket iskolánk biztosítani tud felnőtt tanulóink részére:

 • Nyelvoktatás a nyelvi laborban is. Tanulóink választhatóan angol vagy német nyelvet tanulnak. Felismerve, hogy az idegen nyelv elsajátítása korunk igen fontos kihívása, az órarend szerinti órákat félévente egy-egy intenzív nyelvoktatási hét egészíti ki, ahol még biztosabb nyelvtudásra tehetnek szert diákjaink.
 • Kiegészítő anyagok készülnek, amelyek alkalmasak arra, hogy minél hatékonyabbá, könnyebbé tegyék az otthoni tanulást.
 • A hagyományos oktatási forma mellett multimédiás, számítógépes programok segítenek a fizika és kémia tantárgyak tanulásában. A jövőben tervezetten magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgyakból is multimédiás szoftver segítheti az otthoni felkészülést.
 • Így nálunk a felnőtt korosztály számára is lehetőség nyílik egy modernebb képzési módszer megismerésére: az informatika kínálta lehetőségek alkalmazására.
 • Az utolsó évfolyamos tanulóink számára érettségi előkészítő foglalkozásokat szervezünk, amely órákban a (tanórákon felül) alapos ismeretekre tehetnek szert a kötelező, ill. a választható érettségi tárgyak követelményeiből.

Tanítási időpontok:
Heti rendszerességgel egységben tartjuk a tanórákat:


Levelező:

 • Minden szombaton tömbösítve tartjuk a tanórákat 8 és 15 óra között.

 

Levelező munkarend

Képzési idő:

 • 4 év, amely előképzettségtől függően osztálybeszámítással 3 évre lerövidíthető a diák kérésére (pl.: 3 éves szakmunkásképzőt végzettek kérhetik a 10. évfolyamra felvételüket).
 • Tanítás: szombatonként 8:00 órától kb. 15:00 óráig tart.
 • Ezt a képzési formát azoknak javasoljuk, akik munkahelyi elfoglaltságuk miatt hét közben nem tudnak iskolába járni.
 • Az eltöltött iskolai tanórák legalább kétszeresét otthoni felkészülésre kell fordítani.
 • A képzés folyamán egy idegen nyelvet tanul, amiből kötelező érettségi vizsgát tennie.

Oktatás helyszíne:

 • Kodolányi János Középiskola és Kollégium

(8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.)

Költségtérítés:

 • Az alapképzésen felüli szolgáltatásokért (csoportbontás, oktatási segédanyag stb.) a költségtérítés havi 6.000 Ft, azaz 60.000 Ft 10 hónapra, amit az alábbi bontásban kell fizetni:

A tanév első félévére (09.01-12.31.): 36.000 Ft, mely tartalmazza a 12.000 Ft regisztrációs díjat is, amit a beiratkozáskor kell fizetni. (E díjat nem áll módunkban visszafizetni amennyiben a képzés a tanuló hibájából hiúsul meg.)

Az első félévi költségtérítés (24.000 Ft) befizetését igazoló szelvényt az első tanítási napon kell bemutatni.

A tanév második félévére (01.01 - 06.30.): 24.000 Ft. Befizetési határidő: 2015. január 31.

Általános tudnivalók a jelentkezésről:

 • Jelentkezési lapot kérésre postán küldünk.
 • A beiratkozás folyamatosan történik, a titkárságon minden nap 9-14.30-ig.

A beiratkozáson személyesen kell megjelenni.

 A jelentkezési lapokat csak a következő mellékletekkel tudjuk elfogadni:

 • Általános iskolai és/vagy bármilyen képzést igazoló eredeti bizonyítvány.
 • Ha korábbi iskolarendszerű tanulmányai beszámítását kéri, úgy minden évről az eredeti bizonyítvány.
 • 12.000,- Ft regisztrációs díj befizetését igazoló szelvény másolata
 • 1 db fénykép
 • A beiratkozás helye: Kodolányi János Középiskola és Kollégium,

     8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.

 • A képzés csak kellő számú jelentkező esetén indul, ellenkező esetben szeptember 06-ig levélben értesítjük.
 • Amennyiben a képzés nem indul, a regisztrációs díj visszafizetésre kerül.

Jelentkezési lap

KÖVESS MINKET A FACEBOOK-on!

Iskolánk bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt: 12023008-00181972-00100001
 

logo hatartalanul 

HENT LOGO

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium, H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331 ¦ Impresszum