OKJ VIZSGA

exam1

 

MINDEN VIZSGANAPON AZ ELSŐ VIZSGA ELŐTT ½ ÓRÁVAL KELL AZ ISKOLÁBAN MEGJELENNI, tehát pl. 08,00 órás kezdés előtt 07,30-kor legkésőbb.

A SZÓBELI vizsgákon NÉVSORBAN TÖRTÉNIK A VIZSGÁZÁS!

 

A vizsgákon mobiltelefon, illetve bármilyen elektronikus kommunikációra alkalmas készülék használata tilos.

Az írásbeli vizsgákon a vizsgatevékenység kezdő és végidőpontja felkerül a táblára, ettől eltérő időtartam senki számára nem adható.

A vizsgán íróeszközként csak kék toll használható.

A feladatban megjelölt segédeszközöket lehet csak használni, azokat egymás között tilos cserélgetni. Amennyiben valaki nem rendelkezik segédeszközzel, azt kizárólag a felügyelő tanárnak jelezheti, aki az iskola segédeszközét rendelkezésére bocsátja.

A vizsga alatt a helyiséget egyszerre csak 1 fő hagyhatja el. Ekkor a felügyelő tanár a feladatlapon jelöli az idő pontos beírásával a távozás és érkezés időpontját.

A vizsga alatt az ülésrend rögzítésre kerül és a javítás ennek ismeretében történik meg.

Szabálytalanság esetén (nem megengedett segédeszközök használata, egyéb viselkedési szabály megsértése) a felügyelő tanár a feladatlapra rávezeti a szabálytalanság időpontját, a jellegét és aláírja, a vizsgázó a vizsgát folytathatja. A vizsga végén a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a vizsgázónak is alá kell írnia. A szabálytalanság elbírálását a vizsgabizottság teszi meg.

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum